DISCLAIMER


Alle informatie die op deze site is terug te vinden dient enkel ter titel van inlichting te worden beschouwd. Er wordt geen garantie gegeven over de juistheid van deze informatie. Noch de websitebeheerder, noch het bestuur, noch enig lid van de "VW ORIGINAL GOLF 1 CLUB VLEF" kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van foutieve informatie op deze site. Met informatie wordt bedoeld alles wat op deze site is terug te vinden in de vorm van tekst, foto's, films, klank of enige andere vorm van info.